Cykelstatistik

Frågan: Vad kostar det att cykla dök upp i en tråd på facebook och jag gjorde en google forms undersökning  vars svar presenteras nedan. Det finns massor av svagheter med undersökningen men om någon är intresserad så ta den för vad den är.

Först en kort sammanfattning:
Mediankostnaden per mil blev: 7,36 kr
Mediankostnaden per år blev: 2 342 kr
Det var 183 som svarade på undersökningen.

Jag valde medianvärden i stället för medelvärden som har en tendens att sticka iväg på grund av extremvärden. Exempelvis så är medelvärdet av antal fötter per person i Sverige lägre än två (då det finns några som är fotlösa eller enfotade, men knappast någon med tre eller fler) medan medianvärdet är två vilket stämmer bättre med det antal som jag tror att de flesta uppfattar som representativt.

För den som vill se frågorna så finns undersökningen här.
F
ör den som vill se rådata (med mina formler) finns det här.
D
å någon hade svårt att läsa rådatan (jag trasslar fortfarande med google forms) så finns det som en excelfil här (högerklcika och välj spara som för att ladda ner).

Några reflektioner jag gjort då jag sett svaren:
Det finns en del extrema värden som sticker ut, bland dessa kan nämnas:
– Två cyklar med inköpspris på 50 000 eller över och ytterligare fyra cyklar som kostar 40 000 eller mer. Dessa cyklar får en ganska stor kapitalkostnad (värdeminskning) med ett skräckexempel på en som kostar 40 000 i inköp och bara beräknas hålla i tre år vilket ger 13 333 kr per år.
– Sex personer som cyklar mindre än 30 mil om året. Tre av dessa cyklar mindre än fem mil om året och får av naturliga skäl ganska höga kostnader per mil. ”Värst” är en som cyklar 2 mil per år, har övriga kostnader om 2 000, en cykel som bara håller i tre år och kostade 5 000 i inköp. Detta ger en milkostnad på drygt 1 800 kronor.
– Förhållandet mellan kapitalkostnad (avskrivning) och övriga kostnader är ganska jämt i median och snitt. Medianen är att kaptialkostnaden är 44% av totalkostnaden.

Inköpspriserna har ett stort spann men tre fjärdedelar av cykklarna har kostat 15 000 eller mindre. Extremvärdet var här en som kostade 70 000.

Ett par övriga extremvärden är